Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος

Οργανισμός
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2003
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Ενίσχυση για την αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο Αρχαιομετρίας. Ο εξοπλισμός επιτρέπει τη χρονολόγηση μεγάλης ακρίβειας ορυκτών - μεταλλευμάτων καθώς και ανθρωπογενών ιζημάτων από γεωργικές δραστηριότητες κατά την προϊστορική περίοδο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2016
Ελλάδα