Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Οργανισμός
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Συλλογής και Ανάλυσης Δορυφορικών Δεδομένων, την απασχόληση νέων ερευνητών, την αγορά εξοπλισμού και την αναβάθμιση των επιστημονικών υποδομών. Σκοπός, η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με τη Γη, την ατμόσφαιρα και τη θάλασσα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ελλάδα
Παιδεία
2008
Ελλάδα