Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
ETHELON AMK
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος εταιρικού εθελοντισμού του ETHELON με σκοπό τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον εθελοντισμό στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου του οργανισμού για την προώθηση του πνεύματος του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία.