Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Οργανισμός
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη δημιουργία ενός τετραετούς μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης και πλάνου δράσης για την περιοχή των Πρεσπών, με σκοπό την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στις τοπικές κοινότητες και την τοπική οικονομία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2013
Ελλάδα