Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας

Οργανισμός
Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2003
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη της δημιουργίας μίας επιστημονικής βιβλιοθήκης και ενός κέντρου μελέτης κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Θήρας, όπου διεξάγονται σημαντικές ανασκαφές υπό την εποπτεία της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών.Η βιβλιοθήκη και το κέντρο θα χρησιμεύσουν ως ένας ζωτικός χώρος για αρχαιολόγους και άλλους μελετητές προκειμένου να συγκεντρώνονται, να συνεργάζονται και να διεξάγουν έρευνα σχετικά με τις ανασκαφές.