Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Οργανισμός
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Τοποθεσία Οργανισμού
Αργυρούπολη, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων τριών προγραμμάτων του οργανισμού που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες. Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972, με στόχο τη φροντίδα ατόμων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι ο σημαντικότερος οργανισμός με δράση στον τομέα της αναπηρίας στην Ελλάδα, και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δωρεάν υπηρεσιών σε περισσότερα από 240 άτομα όλων των ηλικιών, σε καθημερινή βάση – και σε περισσότερες από 4.000 οικογένειες από την ίδρυσή της. Σκοπός της είναι η συστηματική παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση και συνεχούς υποστήριξης στις οικογένειές τους, η εξάλειψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων κατά των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και η εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και προωθεί νομοθετικά και κυβερνητικά μέτρα υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2018
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2004
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2001
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2000
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
1999
Ελλάδα