Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας

Οργανισμός
Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αύξηση κοινωνικών καινοτομιών- αναγνωρισμένων από το πρόγραμμα Building a European Network of Incubators for Social Innovation- με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη δημογραφία, την υγεία και την ευημερία, την κοινότητα, τη βιωσιμότητα, τη φτώχεια και τις ηθικές αξίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.