Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εταιρεία Καρδιαγγειακών Ερευνών

Οργανισμός
Εταιρεία Καρδιαγγειακών Ερευνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Η δωρά στηρίζει την Εταιρεία Καρδιαγγειακών Ερευνών για δύο έτη με σκοπό την υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος στην Καρδιακή Αξονική Τομογραφία για την παράλληλη διεξαγωγή στεφανιογραφήματος και απεικόνισης αιμάτωσης. Σκοπός, η συμβολή στην ανάπτυξη της καρδιαγγειακής υγείας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2008
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
2006
Ελλάδα