Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές - Τμήμα Ψυχολογίας - Φιλοσοφική Σχολή - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οργανισμός
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για τη συνέχιση του προγράμματος "ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ", το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου παιδιά, γονείς, δάσκαλοι και σχολικοί ψυχολόγοι θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με σκοπό τη διαμόρφωση κοινοτήτων φροντίδας στα σχολεία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό