Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας

Οργανισμός
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αναβάθμιση εξοπλισμού ορυκτολογίας εδάφους στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του εργαστηρίου.