Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Οργανισμός
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Για την υποστήριξη της παραγωγή βιώσιμης πλαστικής μεμβράνης, ειδών συσκευασίας τροφίμων και αρδευτικών συστημάτων στάλαξης με τη χρήση οικολογικών, βιοδιασπώμενων υλικών. Επίσης, η δωρεά θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση έρευνας που θα συμβάλλει στη μετάβαση από μία οικονομία που βασίζεται σε συμβατικά υλικά σε μία που βασίζεται σε πιο καινοτόμα υλικά, όπως, για παράδειγμα, η αντικατάσταση προϊόντων πετρελαίου με προϊόντα βιολογικής προέλευσης. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο παλαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Διαθέτει 41 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική και την ευρωπαϊκή γεωργική και οικονομική ανάπτυξη μέσω της διεξαγωγής ακαδημαϊκών και εφαρμοσμένων ερευνών στη γεωπονική επιστήμη.