Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)

Οργανισμός
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές προγραμματισμού, με τίτλο «Scratch», που αναπτύχθηκε από το MIT. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην πόλη της Πάτρας.