Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο

Οργανισμός
Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2006
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού εργαστηρίου προκειμένου το Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου να διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα και να πραγματοποιεί βασικές αιματολογικές εξετάσεις για τους ασθενείς.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2008
Ελλάδα