Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Endeavor Greece
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη εκπόνησης μελέτης με θέμα την ανεργία των νέων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού Endeavor Greece για την αναγνώριση και την υποστήριξη μελλοντικών επιχειρηματικών ηγετών στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2016
Ελλάδα