Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
EMS Access Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού EMS Access, ο οποίος παρέχει πρακτική βοήθεια στις εθελοντικές υπηρεσίες ασθενοφόρων της Νέας Υόρκης στους τομείς της οργανωτικής διάρθρωσης και οικονομικής διαχείρισης.