Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Emma's Torch
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τη λειτουργία του Emma’s Torch, το οποίο έχει ως αποστολή την προετοιμασία προσφύγων, ανθρώπων που τους έχει χορηγηθεί άσυλο και ανθρώπων που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας για μία καλή επαγγελματική πορεία στον κλάδο της γαστρονομίας. Στο πλαίσιο της δράσης του, προσφέρει πλήρη εκπαίδευση με όλα τα έξοδα καλυμμένα, συμβουλευτική καθοδήγηση, μαθήματα αγγλικών, επαγγελματική υποστήριξη και συνεχιζόμενη στήριξη.