Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία & Θεραπεία του Παιδιού & της Οικογένειας

Οργανισμός
Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία & Θεραπεία του Παιδιού & της Οικογένειας
Τοποθεσία Οργανισμού
Παιανία, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2005
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση κτιρίου για τον οργανισμό, ο οποίος παρέχει διεπιστημονικές υπηρεσίες σε παιδιά με αυτισμό και άλλες σχετιζόμενες καταστάσεις, διεξάγει έρευνα στον τομέα του αυτισμού και παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση για επαγγελματίες σχετικών τομέων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
1998
Ελλάδα