Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής-ΕΛΙΑΜΕΠ

Οργανισμός
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής-ΕΛΙΑΜΕΠ
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ίδρυση και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, ενός φορέα που παρακολουθεί τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα κέντρο πληροφόρησης, έρευνας και διαλόγου τόσο για το ευρύτερο κοινό, όσο και για τους ειδικούς.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Παιδεία
2009
Ελλάδα
Παιδεία
2002
Ελλάδα
Παιδεία
2001
Ελλάδα