Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης

Οργανισμός
Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά υποστήριξης ενός προγράμματος που αποσκοπεί στην πολιτιστική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για την περιοχή της Δυτικής Αττικής.