Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνική Ιστιοπλοική Ομοσπονδία

Οργανισμός
Ελληνική Ιστιοπλοική Ομοσπονδία
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2002
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Η δωρεά υποστηρίζει τις Εθνικές Ομάδες Ιστιοπλοΐας ανδρών και γυναικών, για τα έτη 2002 έως 2004, καθώς και όλες τις ομάδες ιστιοπλοΐας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ο οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες ιστιοπλοΐας σε άτομα με σωματική και νοητική αναπηρία στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2004
Ελλάδα