Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ - Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ

Οργανισμός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ - Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη δημιουργία μιας έκθεσης, εκπαιδευτικού υλικού και μιας έκδοσης με θέμα τις αυτόχθονες ράτσες ζώων στην Ελλάδα. Σκοπός, η προώθηση της αξίας αυτών των ειδών και η επανένταξή τους στις τοπικές κοινότητες.