Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Οργανισμός
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος "Μονοπάτια Πολιτισμού", το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών στην περιοχή της Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου και του μονοπατιού Νέστος- Ροδόπη, με σκοπό την αύξηση και την ενίσχυση του τοπικού πολιτιστικού τουρισμού.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2010
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2001
Ελλάδα