Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής

Οργανισμός
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ενός συνεδρίου με θέμα την επείγουσα ιατρική και με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων για καλύτερη παροχή φροντίδας.