Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ειδικό Νηπιαγωγείο Δημοτικό Σχολείο Κωφών - Βαρήκοων Αργυρούπολης

Οργανισμός
Ειδικό Νηπιαγωγείο Δημοτικό Σχολείο Κωφών - Βαρήκοων Αργυρούπολης
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Δωρεά για την αγορά σχολικού λεωφορείου για το σχολείο, το οποίο προσφέρει πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εξωσχολικές δραστηριότητες σε παιδιά 4 έως 15 ετών με κώφωση και προβήματα ακοής.