Οργανισμός
Ε.Γ.Ν.Υ.Α
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει τον οργανισμό για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του, καθώς και για την κατασκευή ενός ξενώνα και επιπρόσθετων εργαστηρίων με σκοπό την υποστήριξη ενηλίκων με νοητικές αναπηρίες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα