Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
DUO for a JOB
Τοποθεσία Οργανισμού
Βέλγιο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Βέλγιο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την εθνική επέκταση του διαγενετικού προγράμματος καθοδήγησης του οργανισμού στο Βέλγιο με σκοπό τη μείωση της ανεργίας των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και την παροχή ευκαιριών σε ηλικιωμένους που θα τους επιτρέψουν να δραστηριοποιηθούν μέσω εθελοντισμού.