Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
DonorsChoose
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του STEAM Innovation Challenge του οργανισμού με σκοπό την εύρεση και χρηματοδότηση προτάσεων για την καλύτερη διδασκαλία εννοιών των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών στις σχολικές τάξεις των Η.Π.Α., συνεισφέροντας παράλληλα και στις δωρεές του κοινού.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες