Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Δήμος Αθηναίων

Οργανισμός
Δήμος Αθηναίων
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος συνΑθηνά, το οποίο λειτουργεί ως μια πλατφόρμα που κινητοποιεί τα μέλη της κοινότητας στην Αθήνα προκειμένου να αναδείξουν ζητήματα που τους αφορούν περισσότερο, να εντοπίσουν περιοχές που χρήζουν βελτίωσης και να προχωρήσουν σε λύσεις για προβλήματα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηνών. Σκοπός, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
1999
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
1999
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
1998
Ελλάδα