Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Οργανισμός
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού, για ένα έτος, καθώς και για την ίδρυση ενός κοινοτικού κέντρου στο κέντρο της Αθήνας για την εξυπηρέτηση των παιδιών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα