Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου

Οργανισμός
Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη ενός προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού με σκοπό την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και την ενίσχυση της τοπικής εμπλοκής στο Ζαγόρι, στο πλαίσιο του έργου του Zagori Excellence Network (ZEN) για την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού στην περιοχή.