Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Diakonie Austria
Τοποθεσία Οργανισμού
Αυστρία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αυστρία
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για τη στήριξη της Διεθνούς Κατασκήνωσης για την Επικοινωνία και τους Υπολογιστές για άτομα με κινητικές αναπηρίες στο Πανεπιστήμιο Johannes Kepler του Linz. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα για ανθρώπους με αναπηρίες από την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καθώς και στην υποστηρικτική τεχνολογία.