Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Design Museum
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού τμήματος της αίθουσας της μόνιμης συλλογής του Νέου Μουσείου Σχεδίου, η οποία εξερευνά την επίδραση του σχεδίου στην καθημερινή ζωή και ενσωματώνει ζώνες μάθησης, ειδικά σχεδιασμένες για να προσελκύσουν με τρόπους δημιουργικούς και αποτελεσματικούς ένα ποικιλόμορφο κοινό.