Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
CurePSP, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του Cherie Levien Quality of Life Fund, το οποίο επιδοτεί επαγγελματικές υπηρεσίες κατ'οίκον φροντίδας για ασθενείς με Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση (PSP) και άλλες σχετικές νευροεκφυλιστικές ασθένειες.