Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Covenant House Alaska
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος Youth Homelessness Demonstration Program της Υπηρεσίας Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ, στην πόλη Anchorage της Αλάσκα, με σκοπό την παροχή καινοτόμων στρατηγικών λύσεων, μόνιμης υποστηρικτικής στέγης και ταχείας επανα-στέγασης σε νέους ηλικιακά άστεγους.