Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Corningworks
Τοποθεσία Οργανισμού
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος φιλοξενίας (residency) του Έλληνα καλλιτέχνη, Διονύση Τσαφταρίδη, του οργανισμού Corningworks, ο οποίος παρουσιάζει πολυδιάστατα χορευτικά έργα της Beth Corning.