Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Coram
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της θεραπείας μέσω της τέχνης (art therapy) και της μουσικοθεραπείας με βάση την κλινική ψυχολογία, για παιδιά έως 16 ετών στο Λονδίνο που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο, διακρίσεις, φτώχεια και άλλες αντίξοες συνθήκες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ηνωμένο Βασίλειο