Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Commune de Luceram-Peira Cava

Οργανισμός
Commune de Luceram-Peira Cava
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την ανοικοδόμηση ενός οικήματος που θα παρέχει φροντίδα και δραστηριότητες σε νεαρά άτομα με αναπηρίες, καθώς και για την αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά, στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού με σκοπό την ανταπόκριση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, την παροχή απασχόλησης και υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες και την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής.