Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Committee for Hispanic Children and Families, Inc.

Οργανισμός
Committee for Hispanic Children and Families, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη των προγραμμάτων ανάπτυξης νέων του οργανισμού, στο πλαίσιο του έργου του για τη διεύρυνση των ευκαιριών για Ισπανόφωνα παιδιά και οικογένειες, καθώς και για την ενδυνάμωση της παρουσίας και του λόγου της Λατινικής κοινότητας μέσω της εκπαίδευσης και άλλων μορφών υποστήριξης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2015
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2014
Ηνωμένες Πολιτείες