Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Columbia University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη αφενός, του προγράμματος Stavros Niarchos Foundation (SNF) Teacher-Scholar Program, το οποίο εισάγει τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη νευροεπιστήμη στοχεύοντας στην ένταξή της στις σχολικές αίθουσες, και αφετέρου, του προγράμματος BRAINYAC, το οποίο μυεί τους μαθητές της Νέας Υόρκης στην εργαστηριακή έρευνα μέσα σε ένα επαγγελματικό ακαδημαϊκό περιβάλλον στο Zuckerman Institute του Columbia University.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2013
Γαλλία
Παιδεία
2011
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2010
Ηνωμένες Πολιτείες