Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
COEVAL I CIC
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει την παραγωγή ενός καινοτόμου θεατρικού έργου με σκοπό να προσφέρει στο κοινό μια διαδραστική εμπειρία μεταμόρφωσης.