Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Civil Law Association
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
1998
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για την υποστήριξη του Τρίτου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Αστικού Δικαίου, το οποίο πραγματοποιείται στη Ρόδο και επικεντρώνεται στο ελληνικό εθνικό κτηματολόγιο, ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τις τράπεζες, τους δημόσιους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα.