Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
City Parks Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανάπτυξη του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στον τομέα του αθλητισμού του οργανισμού, καθώς και για την επέκταση του προγράμματος Track & Field, το οποίο διδάσκει τις θεμελιακές αρχές των αθλημάτων στίβου σε παιδιά στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2010
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2007
Ηνωμένες Πολιτείες