Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Cities at Peace, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της γενικής λειτουργίας του Possibility Project, το οποίο χρησιμοποιεί τις παραστατικές τέχνες ως όχημα για τη θετική ανάπτυξη των νέων στη Νέα Υόρκη.