Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Centre Hospitalier Universitaire de Nice

Οργανισμός
Centre Hospitalier Universitaire de Nice
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την τριετή στήριξη του Centre Hospitalier Universitaire de Nice για την υλοποίηση ενός προγράμματος με σκοπό τον "εξανθρωπισμό" του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, την προώθηση της ευημερίας μέσω των τεχνών, την ενεργή συμμετοχή ασθενών και προσωπικού σε καλλιτεχνικά εργαστήρια, συναυλίες, εκθέσεις και συνέδρια, καθώς και την ανακαίνιση των χώρων του νοσοκομείου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Γαλλία
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Γαλλία
Υγεία & Αθλητισμός
2011
Γαλλία
Υγεία & Αθλητισμός
2003
Γαλλία
Υγεία & Αθλητισμός
2002
Γαλλία