Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Centre Culturel Hellénique

Οργανισμός
Centre Culturel Hellénique
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Έργο του Κέντρου αποτελεί η καλλιέργεια των Ελληνογαλλικών σχέσεων και η ενθάρρυνση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών και διαλέξεων για την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού στη Γαλλία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2017
Γαλλία
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Γαλλία
Τέχνες & Πολιτισμός
2013
Γαλλία
Τέχνες & Πολιτισμός
2011
Γαλλία