Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Central Suffolk Hospital d.b.a Peconic Bay Medical Center

Οργανισμός
Central Suffolk Hospital d.b.a Peconic Bay Medical Center
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την κατασκευή του Corey Critical Care Pavilion στο Peconic Bay Medical Center,το οποίο περιλαμβάνει ένα ελικοδρόμιο οροφής, μία εντατική και καρδιολογική μονάδα 16 κλινών, καθώς και το μόλις διευρυμένο Kanas Regional Heart Center με δύο εργαστήρια καρδιακού καθετηριασμού, μία αίθουσα ηλεκτροφυσιολογίας και δωμάτια ανάρρωσης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Ηνωμένες Πολιτείες