Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Center for Urban Community Services (CUCS)

Οργανισμός
Center for Urban Community Services (CUCS)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Τρίτη και τέταρτη ηλικία (+65)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της πιλοτικής φάσης των γηριατρικών και παρηγορητικών ψυχιατρικών υπηρεσιών του Center for Urban Community Services, το οποίο προσφέρει στέγαση, καθώς και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με χαμηλό εισόδημα και ανθρώπους που έχουν υπάρξει στο παρελθόν άστεγοι.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ηνωμένες Πολιτείες