Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Center for Strategic and International Studies

Οργανισμός
Center for Strategic and International Studies
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2009
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της Επιτροπής για τις Απειλές στην Ασφάλεια των Χρηματοπιστωτικών Αγορών, η οποία θα διεξάγει έρευνα με θέμα τη σχέση της οικονομίας και της ασφάλειας κατά τον 21ο αιώνα. Η δωρεά στηρίζει επιπλέον, τη δημοσίευση αναφορών και συστάσεων που προσδιορίζουν σημαντικές απειλές ασφαλείας, την παροχή πρακτικών συμβουλών σε κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη γνωστοποίηση των πορισμάτων της σε κοινότητες επιχειρηματιών και φορέων χάραξης πολιτικής.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2007
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2005
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2000
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
1998
Ηνωμένες Πολιτείες