Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

CDP Worldwide (Europe) gemeinnutzige GmbH

Οργανισμός
CDP Worldwide (Europe) gemeinnutzige GmbH
Τοποθεσία Οργανισμού
Γερμανία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Γερμανία
Δωρεά για την αποτελεσματική επέκταση, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, του προγράμματος water disclosure του CDP, με στόχο την σημαντική αύξηση των αναφορών και των δεδομέμων που συλλέγονται από ευρωπαϊκές εταιρείες και την προαγωγή υπεύθυνων δράσεων και της αειφορικής διαχείρισης του νερού στην Ευρώπη. Ο οργανισμός CDP Europe ιδρύθηκε το 2010, με σκοπό τη συγχώνευση των ευρωπαϊκών λειτουργιών του Carbon Disclosure Project, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού αφιερωμένου σε θέματα κλιματικής αλλαγής.