Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Carnegie Hall
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του Επετειακού Γκαλά των 125 ετών του Carnegie Hall, καθώς και του έργου του που παρουσιάζει εξαιρετική μουσική και κορυφαίους μουσικούς σε ένα ευρύ κοινό, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα και ενδυναμώνει το μέλλον της μουσικής ενθαρρύνοντας νέα έργα, καλλιτέχνες και κοινό.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2003
Ηνωμένες Πολιτείες